top of page
_MH80109 (1)_edited_edited.jpg

Formulier portretrecht

Toestemming

Verklaring portretrecht

Met het invullen van dit formulier geef ik de fotograaf martine Hoving toestemming om foto’s met mijn beeltenis, op te nemen in de beeldbank. Ik ben op de hoogte dat de foto’s met mijn beeltenis openbaargemaakt en/of verveelvoudigd kunnen worden. 

 

Noch de fotograaf, noch de openbaarmaker kan en zal door mij aansprakelijk worden gesteld waarbij de foto met mijn beeltenis wordt afgebeeld in publicaties.

 

Ik verklaar dat ik 18 jaar of ouder ben, deze briefovereenkomst heb gelezen en dat ik gerechtigd ben dit document te ondertekenen en de hierboven besproken toestemming en vrijwaring mag verlenen.

 

Indien ik jonger dan 18 jaar oud ben, verklaart mijn ouder/voogd het navolgende: Ik verklaar dat ik als ouder/voogd van de hierboven genoemde persoon deze briefovereenkomst heb gelezen en akkoord ga en dat ik gerechtigd ben dit document namens hem/haar in te vullen.

Bedankt voor je toestemming!

bottom of page