druk-02694.jpg

Toestemming
'Portretrecht'

Ontvang je eigen foto's 

Vul je gegevens in op onderstaand 'Model released formulier'. Na invullen van deze toestemming ontvang je als dank een link naar de gemaakte fotoserie zodra deze gereed zijn. Bedankt voor je deelname! 

 

Verklaring portretrecht

Met het invullen van dit formulier geef ik de fotograaf martine Hoving toestemming om foto’s met mijn beeltenis, op te nemen in de beeldbank. Ik ben op de hoogte dat de foto’s met mijn beeltenis openbaargemaakt en/of verveelvoudigd kunnen worden. Dit kan in alle media en kan op zowel redactioneel als commercieel gebied (reclame-uitingen) gedaan worden.

 

Noch de Martine hoving, noch de openbaarmaker kan en zal door mij aansprakelijk worden gesteld waarbij de foto wordt afgebeeld en welk bijschrift en/of welke strekking mij onwelgevallig zou kunnen zijn.

 

Ik verklaar dat ik 18 jaar of ouder ben, deze briefovereenkomst heb gelezen en dat ik gerechtigd ben dit document te ondertekenen en de hierboven besproken toestemming en vrijwaring mag verlenen.

 

Indien ik jonger dan 18 jaar oud ben, verklaart mijn ouder/voogd het navolgende: Ik verklaar dat ik als ouder/voogd van de hierboven genoemde persoon deze briefovereenkomst heb gelezen en akkoord ga en dat ik gerechtigd ben dit document namens hem/haar in te vullen.

Bedankt voor je toestemming!

239A4BD2-73A2-49C7-98F1-9C432952E850.PNG

 'ECHTE' mensen modellen